Pages

Analiza koncentracije i efikanosti bankarskog sektora i sekotra osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije i efikanosti bankarskog sektora i sekotra osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Mateja Glavota
Financijski sustav većine tranzicijskih zemlja u protekla dva desetljeća razvijao se znatno bolje od samih ekonomija. Uveden je novi regulatorni okvir, osnovane su nove financijske institucije koje će doprinijeti boljem financijskom razvoju i makroekonomskoj stabilnosti. Osim toga, deregulacija sustava i snažni učinci privatizacije kulminirali su priljevom novih (stranih) tržišnih igrača te stvorili sve veći pritisak na konkurentnost cjelokupnog tržišta. Općenito, banke...
Analiza koncepta fer vrijednosti
Analiza koncepta fer vrijednosti
Tamara Gal
Zakonska obveza poduzeća je da rezultat svojeg poslovanja prezentira kroz financijske izvještaje. Osnovni cilj financijskog izvještavanja je korisnicima financijskih izvještaja na istinit i objektivan način prikazati poslovanje poduzeća i njegov financijski položaj. Sastavljanje financijskih izvještaja temelji se na pravilima sastavljanja i prezentiranja koja proizlaze iz računovodstvenih standarda. Izborom računovodstvene politike, uprava poduzeća odlučuje na koji će...
Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Snježana Ramljak
Suvremeni način života i poslovanja obilježavaju brze, intenzivne i često puta neočekivane promjene okoline koje utječu na ponašanje i poslovne rezultate svake tvrtke. Kako bi se uspješno razvijale, tvrtke moraju neprestano pratiti i analizirati kretanja u okolini, kao i ponašanje svojih kupaca, poslovnih partnera i konkurencije. Tvrtke u sve većoj mjeri prepoznaju potrebu za promjenom u načinu komuniciranja sa svojim kupcima i marketing putem društvenih mreža integriraju u...
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Zdravko Stipetić
Cilj rada je probuditi interes javnog i privatnog sektora, malih i velikih poduzeća, srednjeg i vrhovnog menadžmenta i cjelokupne hrvatske javnosti za razumijevanjem stanja i razvoja metalo – prerađivačke industrije Brodsko – posavske županije, njene potencijale za razvoj gospodarstva Brodsko – posavske županije i njenog značenja za razvoj metalo - prerađivačke industrije na razini Republike Hrvatske te doprinos koji ona ima na društveni razvoj i ekološku održivost....
Analiza kreditne sposobnosti: slučaj poduzeća iz prehrambene industrije
Analiza kreditne sposobnosti: slučaj poduzeća iz prehrambene industrije
Ana Ivanović
Kreditna analiza jedna je od glavnih zadaća bankara, ali i stručnjaka za procjenu rizika. Ocjena boniteta, odnosno kreditne sposobnosti jedna je od značajnijih stavki prilikom sklapanja poslovnih suradnji. Kako bi se neželjeni poslovni događaji prevenirali vrlo je važno provoditi pravovremene analize i metode za izračun i procjenu rizika. Procjena kreditne sposobnosti vrlo je opsežan posao sačinjen od više analiza i metoda kojima se dolazi do rezultata na temelju kojih se...
Analiza kreditnoga boniteta poduzeća s pomoću stabala odlučivanja i neuronskih mreža
Analiza kreditnoga boniteta poduzeća s pomoću stabala odlučivanja i neuronskih mreža
Romana Jovičić
Rad se bavi kreiranjem dvaju modela kojima se ocjenjuje kreditna sposobnost poduzeća. Modeli korišteni u analizi, a kojima se predviđa kreditna sposobnost poduzeća, su neuronske mreže i stabla odlučivanja. Modeli su kreirani na temelju prethodno prikupljene baze podataka prema čemu se IT poduzeća u Hrvatskoj klasificiraju u dvije klase, odnosno u dva boniteta. Modelom neuronskih mreža trenirane su i testirane dvije arhitekture neuronskih mreža, te je u daljnjoj analizi korištena...
Analiza kretanja indeksnog fonda Crobex 10 na Zagrebačkoj burzi
Analiza kretanja indeksnog fonda Crobex 10 na Zagrebačkoj burzi
Martin Skoko
Za promatranje kretanja vrijednosti indeksa fonda koriste se tehnička i fundamentalna analiza financijskih instrumenata. Tehničkom analizom nastoje se predvidjeti buduće vrijednosti financijskih instrumenata temeljene na povijesnim podacima cijena i obujmu trgovanja. Fundamentalna analiza uzima u obzir makroekonomske čimbenike, te promatra poduzeća i grane u kojima poduzeća posluju. Investicijski fondovi su financijske organizacije ili institucionalni investitori registrirani kao...
Analiza kretanja međunarodnih pričuva Australije u razdoblju od 2014. do 2018. godine
Analiza kretanja međunarodnih pričuva Australije u razdoblju od 2014. do 2018. godine
Leona Kuhar
Tema završnog rada su međunarodne pričuve Australije u odabranom promatranom periodu. Međunarodne pričuve treba imati svaka država jer pomoću njih se osigurava međunarodna likvidnost. One se nalaze pod kontrolom monetarne vlasti i njihov primarni smisao je izravno financiranje neravnoteže koja nastaje u bilanci plaćanja. Predmet istraživanja u ovom radu su međunarodne pričuve Australije. Australija je veliko i razvijeno gospodarstvo koje je fizički odvojeno od ostatka...
Analiza kretanja međunarodnih pričuva Kraljevine Belgije i Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2018. godine
Analiza kretanja međunarodnih pričuva Kraljevine Belgije i Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2018. godine
Andrea Koverlica
U završnom radu analiziraju se međunarodne pričuve Kraljevine Belgije i Republike Hrvatske u promatranom razdoblju od 2014. do 2018. godine. Na početku će se detaljnije objasniti i obraditi pojam međunarodnih pričuva. Navest će se struktura međunarodnih pričuva, optimalna vrijednost, rizici te ciljevi držanja međunarodnih pričuva. Nakon toga, u nastavku će se moći pronaći informacije o geografskom položaju i temeljnim makroekonomskim pokazateljima dviju zemalja....
Analiza krivotvorenog novca u Eurosustavu unutar razdoblja od 2009. do 2014. godine
Analiza krivotvorenog novca u Eurosustavu unutar razdoblja od 2009. do 2014. godine
Marija Tomac
S pojavom novca razvilo se i njegovo krivotvorenje. Naime, krivotvorenje novca ima dugotrajnu prošlost, a sve se više razvijalo s razvojem tehnike fotokopiranja. Danas, u svijetu visoke tehnologije, teško je uočiti da je neki novac krivotvoreni. Unatoč tome postoje značajne razlike krivotvorenog u odnosu na originalni novac te upravo zbog toga što se može otkriti da se radi o krivotvorini, ovakve radnje su rizične. Osim što je rizično, krivotvorenje novca je ilegalno i kažnjivo...
Analiza marketinške kampanje
Analiza marketinške kampanje
Monika Filipović
Poduzeća koriste marketing i marketinške aktivnosti u svrhu informiranja i komunikacije s potrošačima. Najvažniju ulogu u marketingu poduzeća ima marketinška komunikacija koja je temelj svake marketinške kampanje. Svaka marketinška kampanja je drugačija, a u njenom planiranju, provedbi i evaluaciji sudjeluje veliki broj sudionika koji se trude zajedničkim snagama ostvariti ciljeve postavljene pri osmišljavanju marketinške kampanje. Poduzeća u svom poslovanju okupljaju...

Pages