Paginacija

Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Analiza javnih prihoda Republike Hrvatske u razdoblju od 2009. do 2013. godine
Dino Marenić
Javne financije su znanstvena disciplina koja proučava modalitete i instrumente državnog prikupljanja, trošenja i preraspodjele javnih prihoda s ciljem učinkovite ponude javnih dobara i usluga. Javni prihodi su financijska sredstava koja služe državi za podmirenje javnih potreba, odnosno rashoda. Država stječe prihode u obliku poreza, doprinosa, naknada, javnog duga i temeljem vlastite gospodarske djelatnosti (od državnih poduzeća). Najvažniji instrument prikupljanja prihoda u...
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Analiza javnih prihoda na primjeru Osiječko-Baranjske županije
Anita Tomašević
Za ostvarivanje brojnih zadataka i mjera koje je država obvezna izvršiti na osnovi Ustava, zakona i drugih propisa, potrebni su joj i određeni prihodi. Državnim (javnim) prihodima nazivamo sredstva kojima država zadovoljava javne (državne) potrebe iz svoje nadležnosti. Sustav prihoda suvremenih država razlikuje se od prihoda feudalne i robovlasničke države. Određene veće ili manje razlike u sustavu državnih prihoda nalazimo ne samo kada uspoređujemo te sustave u istoj državi,...
Analiza javnih rashoda na primjeru Republike Hrvatske
Analiza javnih rashoda na primjeru Republike Hrvatske
Mirna Čeke
Javne financije su znanstvena disciplina orijentirana proučavanju prikupljanja, raspodjele i trošenja javnih sredstava namijenjenih zadovoljavanju zajedničkih javnih potreba. Javni rashodi su instrument javnih financija kojima se nastoje zadovoljiti sve javne potrebe države i njezinih građana. Javni rashodi trebaju biti u najvećoj mjeri popraćeni javnim prihodima kako bi se država mogla razvijati i napredovati. Proračun predstavlja akt kojim se procjenjuju prihodi i rashodi...
Analiza javnog duga Republike Hrvatske
Analiza javnog duga Republike Hrvatske
Jelena Vidaković
Javni dug predstavlja iznos koje država posuđuje od kreditora kako bi financirala ostvarene deficite. Ovaj rad bavi se javnim dugom u teoretskom i praktičnom smislu. Javni dug ima fiskalnu i monetarnu funkciju, te prema tome predstavlja važan čimbenik nacionalne ekonomije, a kao takav utječe na gospodarski rast zemlje. Utjecaj javnog duga se može razlikovati kratkoročno i dugoročno. Kratkoročno, javni dug može poboljšati i ubrzati gospodarski rast, ako se država opravdano...
Analiza javnog duga na primjeru Republike Hrvatske
Analiza javnog duga na primjeru Republike Hrvatske
Ivona Sudarić
Analiza javnog duga na primjeru Republike Hrvatske pokazala je kako je uzroke nastanka javnog duga u Hrvatskoj moguće je promatrati kroz fazu akumuliranja duga, zrelu fazu i fazu konsolidacije koja je aktualna i danas. Riječ je o suzbijanju rasta javnog duga. Nadalje, pokazala je da je javni dug u 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu veći za nešto manje od četiri milijuna kuna. No, udio javnog duga u BDP-u u odnosu na 2017. godinu manji je za 3,2 postotna boda. Udio javnog duga u...
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Analiza kartičnog tržišta Hrvatske i Poljske u razdoblju od 2013. do 2016. godine
Ana Malčić
Današnje doba je doba tehnologije koja sve više napreduje i uvlači se u sve sfere ljudskoga života. Razvojem tehnologije dolazi do napretka i u bankarskom poslovanju, gdje se pojavljuje internet bankarstvo, a broj bankomata i EFTPOS uređaja raste iz dana u dan. Uz razvoj tehnologije banke nude i sve širu lepezu platnih kartica, odnosno debitinih i kreditnih kartica koje nude sve više mogućnosti svojim korisnicima. Upravo zbog toga broj platnih kartica konstantno raste unatoč...
Analiza kategorije detrdženata za pranje rublja u maloprodajnim lancima Konzum, Spar i Plodine
Analiza kategorije detrdženata za pranje rublja u maloprodajnim lancima Konzum, Spar i Plodine
Anja Cvijanović
U diplomskom radu analizirana je kategorija deterdženata za pranje rublja u maloprodajnim lancima Konzum, Spar i Plodine . Upravljanje kategorijama proizvoda pomoći će organizaciji da se usredotoči na stvaranje dugoročne vrijednosti te smanjuje lošu komunikaciju s dobavljačima. Razumijevanje kako upravljati kategorijama proizvoda pomaže u razvijanju konkurentske prednosti i pronalasku dobavljača s ključnim kompetencijama unutar tih kategorija proizvoda. Također, trgovci i...
Analiza kategorije u Category Managementu - "kreme za njegu lica i tijela" u drogerijama.
Analiza kategorije u Category Managementu - "kreme za njegu lica i tijela" u drogerijama.
Andrea Babić
Upravljanje kategorijama proizvoda jedan je od najvažnijih procesa u maloprodaji koji izravno utječe na izbor proizvoda koji će biti sastavni dio određene kategorije proizvoda odnosno izbor asortimana, koji proizvodi će se nalaziti na policama, cijenu proizvoda te promocijske aktivnosti određene kategorije. Cilj upravljanja kategorijama proizvoda prvenstveno jest poboljšati poslovni rezultat, povećati prodaju proizvoda te unaprijediti suradnju s dobavljačima i kupcima, povoljno...
Analiza koncentracije i efikanosti bankarskog sektora i sekotra osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije i efikanosti bankarskog sektora i sekotra osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj
Mateja Glavota
Financijski sustav većine tranzicijskih zemlja u protekla dva desetljeća razvijao se znatno bolje od samih ekonomija. Uveden je novi regulatorni okvir, osnovane su nove financijske institucije koje će doprinijeti boljem financijskom razvoju i makroekonomskoj stabilnosti. Osim toga, deregulacija sustava i snažni učinci privatizacije kulminirali su priljevom novih (stranih) tržišnih igrača te stvorili sve veći pritisak na konkurentnost cjelokupnog tržišta. Općenito, banke...
Analiza koncepta fer vrijednosti
Analiza koncepta fer vrijednosti
Tamara Gal
Zakonska obveza poduzeća je da rezultat svojeg poslovanja prezentira kroz financijske izvještaje. Osnovni cilj financijskog izvještavanja je korisnicima financijskih izvještaja na istinit i objektivan način prikazati poslovanje poduzeća i njegov financijski položaj. Sastavljanje financijskih izvještaja temelji se na pravilima sastavljanja i prezentiranja koja proizlaze iz računovodstvenih standarda. Izborom računovodstvene politike, uprava poduzeća odlučuje na koji će...
Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Analiza konkurencije i učinkovitosti komunikacije na Facebook stranicama
Snježana Ramljak
Suvremeni način života i poslovanja obilježavaju brze, intenzivne i često puta neočekivane promjene okoline koje utječu na ponašanje i poslovne rezultate svake tvrtke. Kako bi se uspješno razvijale, tvrtke moraju neprestano pratiti i analizirati kretanja u okolini, kao i ponašanje svojih kupaca, poslovnih partnera i konkurencije. Tvrtke u sve većoj mjeri prepoznaju potrebu za promjenom u načinu komuniciranja sa svojim kupcima i marketing putem društvenih mreža integriraju u...
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Analiza konkurentnosti poduzeća metalo-prerađivačke industrije u Brodsko-posavskoj županiji
Zdravko Stipetić
Cilj rada je probuditi interes javnog i privatnog sektora, malih i velikih poduzeća, srednjeg i vrhovnog menadžmenta i cjelokupne hrvatske javnosti za razumijevanjem stanja i razvoja metalo – prerađivačke industrije Brodsko – posavske županije, njene potencijale za razvoj gospodarstva Brodsko – posavske županije i njenog značenja za razvoj metalo - prerađivačke industrije na razini Republike Hrvatske te doprinos koji ona ima na društveni razvoj i ekološku održivost....

Paginacija