Pages

Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Strateški menadžment poslovnog sustava sa posebnim osvrtom na strategiju reinformatizacije tvrtke
Davor Kalinić
Poslovni subjekt čija je osnovna djelatnost prodaja roba kroz različite distribucijske kanale, maloprodajom i veleprodajom te u budućnosti i web prodajom rijedak je primjer potpunog restrukturiranja u više faza. Od osnutka tvrtka prolazi različite faze, od vrlo uspješne i ekspandirajuće tvrtke do tvrtke koja dolaskom financijske krize i donošenjem niza loših poslovnih odluka posrće u poslovanju i kao rezultata skoro nestaje s tržišta do njenog ponovnog oporavka kroz...
 Ciljevi, strategije i politike upravljanja nagrađivanjem
Ciljevi, strategije i politike upravljanja nagrađivanjem
Nikolina Ivić
Zadovoljni i motivirani zaposlenici koji u potpunosti koriste vlastite sposobnosti, vještine i znanja, a sve u svrhu ostvarenja ciljeva kompanije, bogatstvo su za organizacije, stoga poslodavci pronalaze različite načine kako bi dodatno motivirali i potaknuli svoje zaposlenike. Ključan zadatak menadžmenta ljudskih potencijala stoga je razraditi strategije i politike nagrađivanja kojima će privući i zadržati stručne i kvalificirane zaposlenike. U radu se ukazuje na važnost...
"Teški klijenti"  u procesu konzultiranja malih i srednjih poduzeća
"Teški klijenti" u procesu konzultiranja malih i srednjih poduzeća
Patricia Bakula
S obzirom da mala i srednja poduzeća zauzimaju veliki tržišni udio, konzultanti u njihovom razvoju imaju veliku ulogu. Vlasnici malih i srednjih poduzeća koriste usluge konzultanata u različitim prigodama. Konzultanti su potrebni zbog niza promjena koje se događaju u zakonodavstvu, zatim zbog rješavanja financijskih poteškoća, pisanja projekata, pomoći menadžmentu i sl. Uspjeh konzultantskog procesa uvelike ovisi o odnosu koji izgrade klijent i konzultant. Sam odnos...
4-D branding
4-D branding
Ana Šokac
Brand igra vodeću ulogu na tržištu jer omogućuje odvijanje velikog toka ponude i potražnje. Osim samog proizvoda koji predstavlja, brand uključuje i kvalitetu poduzeća i proizvoda, način poslovanja te komunikaciju sa tržištem. Upravo zbog tog razloga, ovo područje je zanimljivo marketinškim stručnjacima koji imaju omogućeno mjesto za kreativnost i ostvarivanje planova. Brand privlači kupce zbog izraženog životnog stila i prilagođava im se. Na temelju toga, poduzeća s...
ANALIZA DIGITALIZACIJE POSLOVANJA PODUZEĆA U FINANCIJSKOM OKRUŽENJU
ANALIZA DIGITALIZACIJE POSLOVANJA PODUZEĆA U FINANCIJSKOM OKRUŽENJU
Branimir Bukovac
Svako pojedino poduzeće koje se nalazi na tržištu je podložno određenim promjenama koje se na istome odvijaju. Kako bi jedno poduzeće uspješno opstalo unutar iznimno jake konkurencije ono prije svega mora biti usmjereno na praćenje svih tržišnih trendova. Današnje poslovanje je tako odlikovano u promjenama unutar tehnologije. Porast IT tehnologije promijenio je i sam tijek poslovanja, a samim time i na tržište rada. Popriličan broj poduzeća u velikoj mjeri koristi IT...
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
ANALIZA INOZEMNIH IZRAVNIH ULAGANJA U REPUBLIKU HRVATSKU
Zvonimir Lozić
Inozemna izravna ulaganja su procesom globalizacije postala sve važniji faktor u gospodarskom aspektu neke zemlje. U određenom trenutku investitor može investirati svoj kapital u poslovni subjekt u nekoj drugoj državi. Postoje različiti faktori koji utječu na odluku o ulasku potencijalnog investitora na novo (strano) tržište. Razni su načini izlaska na strana tržišta koja će biti u ovom radu objašnjena: kao što su klasični izvoz, licence, projekt „ključ u ruke“,...
ANALIZA KRETANJA KREDITNOG REJTINGA  REPUBLIKE HRVATSKE
ANALIZA KRETANJA KREDITNOG REJTINGA REPUBLIKE HRVATSKE
Denis Vurdelja
Kreditni rejtinzi predstavljaju sposobnost i spremnost zemlje u otplati vanjskog duga. Kreditni rejting služi potencijalnim inozemnim investitorima kao svojevrsna slika stanja i perspektiva gospodarstva odnosno ekonomije koji opredjeljuje njihovu odluku o ulaganju. Nositelji ekonomskih čimbenika nastoje postići što bolji kreditni rejting. Najznačajnije determinante koje utječu na kreditni rejting su: BDP per capita, realni BDP, bilanca plaćanja, omjer uvoza i izvoza, javni dug,...
ANALIZA PONUDE GOTOVINSKIH KREDITA U HRVATSKIM BANKAMA
ANALIZA PONUDE GOTOVINSKIH KREDITA U HRVATSKIM BANKAMA
Vanesa Todorović
U ovom završnom radu analizira se ponuda gotovinskih kredita u tri hrvatske banke: Erste & Steiermaerksiche bank d.d., Raiffeisen Austria d.d. i Addiko Bank d.d. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela. Teorijski dio započinje općim informacijama o bankarstvu, a zatim slijedi podjela bankarskih poslova prema bilančno - analitičkom kriteriju kako bi se utvrdilo kojoj skupini bankarskih poslova pripada kreditiranje. Kako bi se došlo do empirijskog dijela u kojem se...
ANALIZA PRORAČUNSKOG PROCESA NA PRIMJERU OPĆINE BARBAN
ANALIZA PRORAČUNSKOG PROCESA NA PRIMJERU OPĆINE BARBAN
Vlado Kožljan
Proračun predstavlja financijski dokument na temelju kojeg se određuje javna potrošnja u jedinicama lokalne samouprave. Proračunski proces svake jedinice lokalne samouprave uključuje planiranje, donošenje i izvršavanje proračuna. Kroz plan proračuna prikazuju se podaci iz kojih se izvora financiraju određeni rashodi. Svi prihodi i rashodi u proračunu su razvrstani po proračunskim klasifikacijama kako bi se dobio što jednostavniji pregled ostvarenja i potrošnje javnih...
ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI U PROJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA
ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI U PROJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA
Mirna Oberman
U investicijskim projektima od javnog značaja, kao i u svim drugim projektima, važno je napraviti analizu troškova i koristi investicije. Analizu troškova i koristi kao metodu procjene javnih projekta snažno potiče i Europska Unija. Cilj Europske Unije je ostvariti gospodarski rast, nova radna mjesta, a kako bi se ti ciljevi ostvarili potrebno je izabrati projekt za sufinanciranje koji će donijeti najbolje rezultate i doprinijeti ciljevima ujednačenog razvoja svih zemalja...
Agilne metode - opis i primjer informacijskog sustava
Agilne metode - opis i primjer informacijskog sustava
Sarah Stupar
Današnje ubrzano dinamično doba iziskuje upotrebu metoda koje mogu konkurirati brzini i kvaliteti kreiranja i razvoja proizvoda. Agilne metode razvoja softvera upravo su najbolji odgovor na takve tražene zahtjeve. Agilne metode zamjenjuju nekadašnje tradicionalne, u uvjetima sve veće decentralizacije donošenja odluka osiguravaju brže i učestalije isporuke proizvoda. Kako bi se razvio kvalitetan informacijski sustav potrebno je implementirati agilne metode u rad organizacije....
Agilne metode razvoja softvera
Agilne metode razvoja softvera
Jelena Ščević
Cilj istraživanja rada je predstaviti agilne metode razvoja softvera ukazujući na njihove temeljne vrijednosti i principe, opisujući najčešće korištene agilne metode u razvoju softvera, analizirajući njihovo korištenje te primjenu i usvajanje. Rad prikazuje što agilne metode čini aktualnima, koje su prepreke na putu njihova adaptiranja te koje su koristi. Prvo su prikazane osnovne informacije o agilnim metodama i opisuju se neke od najčešće korištenih agilnih metoda, potom...

Pages