Pages

A STAKEHOLDER PERSPECTIVE ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND SUCCESS VENTURE  STAKEHOLDERS IN THE AMERICAN SOFTWARE SECTOR
A STAKEHOLDER PERSPECTIVE ON ENTREPRENEURIAL PERFORMANCE AND SUCCESS VENTURE STAKEHOLDERS IN THE AMERICAN SOFTWARE SECTOR
Charles Richard Plant
Purpose – The purpose of this thesis is to review and critique the methods used in academic literature to codify whether an entrepreneurial firm is successful. As a result, future research can be undertaken to identify the critical success factors for firms. In particular this thesis examines the rationale for categorizing companies by stakeholder in order to establish what success means versus performance. Design/methodology/approach – This thesis used a literature review to...
Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Ivana Čandrlić-Dankoš
Makroekonomski indikatori za RH u 2015. godini pokazuju tendenciju gospodarskog oporavka. Komparativna usporedba indikatora za RH i Europsku uniju pokazuje trend oporavka koji je sporiji od prosjeka Europske unije. Smisao komparativnih praćenja prije svega je u mjerenju vlastite uspješnosti, usporedbi s okruženjem, kao i preispitivanju mjera i aktivnosti s ciljem razvijanja onih koje postižu najbolje rezultate. Usporedbe sa zemljama u okruženju pružaju mogućnost provjere...
Analiza upravljanja ljekarničkim poslovanjem u promjenjivim uvjetima funkcioniranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
Analiza upravljanja ljekarničkim poslovanjem u promjenjivim uvjetima funkcioniranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
Davor Medarić
Zdravstvena zaštita je djelatnost od vitalnog društvenog interesa i važnosti koja se provodi na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini s ciljem očuvanja zdravlja stanovništva, prevencije bolesti te liječenja i njege bolesnih članova zajednice. Zdravstvene sustave širom svijeta, pa tako i hrvatski, karakteriziraju promjenjivi uvjeti funkcioniranja. Njihovo su glavno obilježje rastući troškovi zdravstvene zaštite za koje su na raspolaganju ograničena financijska...
Analiza upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske
Analiza upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske
Neven Bertović
Glavni predmet istraživanja ove doktorske disertacije predstavlja upravljanje tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske. Važnost ove problematike proizlazi iz činjenice da su u današnjem vremenu promjene u državnoj upravi, kao i u cijelom društvu, snažno potaknute tehnološkim napretkom. U tijelima državne uprave tehnološke su promjene najuže povezane s procesom informatizacije poslovanja i razvojem e-uprave. Stoga je učinkovito upravljanje tehnološkim...
BRENDIRANJE PRIVATNIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA PREMA ČINITELJIMA  AAKEROVOG  MODELA
BRENDIRANJE PRIVATNIH VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA PREMA ČINITELJIMA AAKEROVOG MODELA
Martina Ostojić
Sustav visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj prolazi kroz proces reforme koji je započeo potpisivanjem Bolonjske deklaracije, što je rezultiralo pojavom velikog broja privatnih visokoobrazovnih institucija koje nemaju dugogodišnju tradiciju poput onih javnih. Kako bi zadobile povjerenje potencijalnih studenata za nastavak njihovog obrazovanja na jednoj od njih, marketinška orijentacija u njihovom poslovanju postaje neophodna. Proces brendiranja kao dio marketinškoga...
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE MENADŽERA U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA POSLOVANJA PODUZEĆA
CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE MENADŽERA U FUNKCIJI UNAPRJEĐENJA POSLOVANJA PODUZEĆA
Zvonimir Jurković
U današnjem svijetu turbulentnih društvenih, gospodarskih i tehnoloških promjena, cjeloživotno učenje i obrazovanje ima istaknutu ulogu i predstavlja jednu od odrednica uspjeha, kako pojedinca, tako i poduzeća, čime doprinosi prosperitetu cjelokupne zajednice. Menadžeri 21. stoljeća nalaze se pred brojnim izazovima na putu ka postizanju veće efikasnosti, produktivnosti i konkurentnosti organizacije kojom upravljaju. Cjeloživotno obrazovanje nameće se u takvim okolnostima kao...
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Zoran Pandža
U današnjem društvu znanja, informacija i inovacija postavljaju se zahtjevi za novim i drugačijim pristupom učenju, načinu rada i postizanju uspjeha. Pojedinci i organizacije koje žele opstati i/ili napredovati moraju prihvatiti promjene, brzo se prilagoditi i promjeniti dosadašnje načine učenja i rada. Kako bi se odgovorilo na suvremene izazove, koji svoje izvorište imaju u globalizaciji i razvoju informacijsko-računalne tehnologije, mora se identificirati i razvijati veza...
DRŽAVNA JAMSTVA – DIO PODUZETNIČKOG EKOSUSTAVA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
DRŽAVNA JAMSTVA – DIO PODUZETNIČKOG EKOSUSTAVA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
Goran Becker
Ova disertacija analizira uspješnost izdavanja državnih kreditnih jamstava u svrhu poticanja kreditiranja malih i srednjih poduzeća korištenjem podataka za Hrvatsku, državu koja čini tržište u nastajanju i najnoviju članicu Europske unije. U tom kontekstu, a u svrhu ocjene programa izdavanja državnih jamstava, istraživanje se fokusira na financijski i ekonomski učinak te na financijsku održivost takvih programa. Naglasak u disertaciji bit će na obliku državne...
Djeca u okruženju digitalnog marketinga
Djeca u okruženju digitalnog marketinga
Marija Šmit
Digitalno okruženje uz pojavu suvremenih tehnologija svakodnevno mijenja način na koji komuniciramo, ispunjavamo radne zadatke i provodimo slobodno vrijeme. Kako digitalna transformacija iz dana u dan mijenja svijet oko sebe, tako svakodnevno utječe i na djecu, odnosno na njihovo ponašanje u digitalnom okruženju. Budući da današnja djeca nemaju iskustvo odrastanja bez informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalne uređaje koriste od najranije dobi, u kojoj su...
EKONOMSKI UČINCI POMORSKOG PROMETA I  TRANSPORTA U FUNKCIJI GOSPODARSKOG  RAZVOJA
EKONOMSKI UČINCI POMORSKOG PROMETA I TRANSPORTA U FUNKCIJI GOSPODARSKOG RAZVOJA
Vice Mihanović
Ova doktorska disertacija bavi se istraživanje ekonomskih učinaka pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja. Drugim riječima, propituje se u kojoj mjeri su ekonomski učinci prometa prepoznati kao potencijalni akceleratori gospodarskog razvoja Republike Hrvatske s obzirom da je ona u međunarodnom okruženju prepoznata kao pomorska zemlja u kojoj su neke od najvažnijih grana gospodarstva vezane uz more, odnosno uz pomorstvo. Svrha je istraživanja istražiti...
ENERGETSKA UČINKOVITOST KAO POTPORA UPRAVLJANJU ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA
ENERGETSKA UČINKOVITOST KAO POTPORA UPRAVLJANJU ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA
Adela Has
Briga o energiji i upravljanje energijom temeljni su preduvjeti za ostvarenje održivog razvoja. Najveći pojedinačni potrošači energije su zgrade, a posebno zgrade javnog sektora kod kojih ne postoji odgovarajući model za upravljanje i nadzor potrošnje energije kao i alociranje resursa prilikom provođenja mjera energetske obnove. U disertaciji istraženo je nekoliko ključnih pitanje vezanih uz potrošnju energije u zgradama javnog sektora: (1) postoji li odstupanje između...
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
Slavko Matanović
Prijelaz s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje predstavlja velik izazov za svaku organizaciju. Neuspjeh implementacije ERP sustava nerijetko dovodi do neuspjeha cijele organizacije. U radu predloženo polazište u proučavanju prijelaza s jednog sustava na drugi, jeste pristup evaluacijom sustava. U dosadašnjim istraživanjima pokazalo se da je teško operacionalizirati ponuđene konceptualne modele za evaluaciju i kompariranje informacijskih sustava. Ključna hipoteza...

Pages