Pages

Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Analiza ekonomskih učinaka projekata energetske učinkovitosti na razvoj Osječko-baranjske županije
Ivana Čandrlić-Dankoš
Makroekonomski indikatori za RH u 2015. godini pokazuju tendenciju gospodarskog oporavka. Komparativna usporedba indikatora za RH i Europsku uniju pokazuje trend oporavka koji je sporiji od prosjeka Europske unije. Smisao komparativnih praćenja prije svega je u mjerenju vlastite uspješnosti, usporedbi s okruženjem, kao i preispitivanju mjera i aktivnosti s ciljem razvijanja onih koje postižu najbolje rezultate. Usporedbe sa zemljama u okruženju pružaju mogućnost provjere...
Analiza upravljanja ljekarničkim poslovanjem u promjenjivim uvjetima funkcioniranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
Analiza upravljanja ljekarničkim poslovanjem u promjenjivim uvjetima funkcioniranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske
Davor Medarić
Zdravstvena zaštita je djelatnost od vitalnog društvenog interesa i važnosti koja se provodi na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini s ciljem očuvanja zdravlja stanovništva, prevencije bolesti te liječenja i njege bolesnih članova zajednice. Zdravstvene sustave širom svijeta, pa tako i hrvatski, karakteriziraju promjenjivi uvjeti funkcioniranja. Njihovo su glavno obilježje rastući troškovi zdravstvene zaštite za koje su na raspolaganju ograničena financijska...
Analiza upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske
Analiza upravljanja tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske
Neven Bertović
Glavni predmet istraživanja ove doktorske disertacije predstavlja upravljanje tehnološkim promjenama u tijelima državne uprave Republike Hrvatske. Važnost ove problematike proizlazi iz činjenice da su u današnjem vremenu promjene u državnoj upravi, kao i u cijelom društvu, snažno potaknute tehnološkim napretkom. U tijelima državne uprave tehnološke su promjene najuže povezane s procesom informatizacije poslovanja i razvojem e-uprave. Stoga je učinkovito upravljanje tehnološkim...
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Cjeloživotno učenje kao nužna pretpostavka razvoja ljudskih potencijala
Zoran Pandža
U današnjem društvu znanja, informacija i inovacija postavljaju se zahtjevi za novim i drugačijim pristupom učenju, načinu rada i postizanju uspjeha. Pojedinci i organizacije koje žele opstati i/ili napredovati moraju prihvatiti promjene, brzo se prilagoditi i promjeniti dosadašnje načine učenja i rada. Kako bi se odgovorilo na suvremene izazove, koji svoje izvorište imaju u globalizaciji i razvoju informacijsko-računalne tehnologije, mora se identificirati i razvijati veza...
Djeca u okruženju digitalnog marketinga
Djeca u okruženju digitalnog marketinga
Marija Šmit
Digitalno okruženje uz pojavu suvremenih tehnologija svakodnevno mijenja način na koji komuniciramo, ispunjavamo radne zadatke i provodimo slobodno vrijeme. Kako digitalna transformacija iz dana u dan mijenja svijet oko sebe, tako svakodnevno utječe i na djecu, odnosno na njihovo ponašanje u digitalnom okruženju. Budući da današnja djeca nemaju iskustvo odrastanja bez informacijsko-komunikacijskih tehnologija te digitalne uređaje koriste od najranije dobi, u kojoj su...
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
ERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
Slavko Matanović
Prijelaz s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje predstavlja velik izazov za svaku organizaciju. Neuspjeh implementacije ERP sustava nerijetko dovodi do neuspjeha cijele organizacije. U radu predloženo polazište u proučavanju prijelaza s jednog sustava na drugi, jeste pristup evaluacijom sustava. U dosadašnjim istraživanjima pokazalo se da je teško operacionalizirati ponuđene konceptualne modele za evaluaciju i kompariranje informacijskih sustava. Ključna hipoteza...
Ekološki proizvodi u funkciji optimizacije brend arhitekture
Ekološki proizvodi u funkciji optimizacije brend arhitekture
Dajana Mrčela
Brend arhitektura ima važnu ulogu u upravljanju brendom. Ona predstavlja odnose i veze između brendova određenog portfelja, odnosno optimizaciju ciljnih skupina kupaca/potrošača. Prilikom kreiranja i upravljanja brend strategijama, važno je imati u vidu sve izraženiju ekološku svijest potrošača koja je pred proizvođače stavila novi zahtjev da tržištu ponude proizvode koji udovoljavaju visokim ekološkim standardima. Zato možemo reći da je ekološka prihvatljivost...
Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja
Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja
Vice Mihanović
Prometni sektor jedan je od najjačih čimbenika ekonomskog i regionalno uravnoteženog razvoja koji ima značajan učinak na nacionalnu umreženost te omogućuje dostupnost svjetskom tržištu. Pomorski promet kao dio nacionalnog prometnog sustava dobiva još više na značaju, ako se uzme u obzir kako je jedan od glavnih značajki suvremene tržišne utakmice globalizacija, čiji je temelj jeftin i masovni prijevoz sirovina i roba diljem svijeta. Naime, u vrijeme otvorenog svjetskog...
Eksternalizacija kao poluga konkurentnosti i razvoja
Eksternalizacija kao poluga konkurentnosti i razvoja
Mario Lešina
Suvremeno gospodarstvo nezaustavljivo se kreće prema jednom globalnom tržištu potaknuto i političkim integracijskim procesima te je gotovo nemoguće govoriti o nacionalnim gospodarstvima. U ovoj disertaciji provedeno je istraživanje o utjecaju eksternalizacije na poslovanje poduzeća. Iako je riječ o vrlo starom modelu, poznatom još iz antičkih vremena, eksternalizacija je postala općeprihvaćeni termin, model poslovanja poduzeća i predmet znanstvenog istraživanja tek sredinom...
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Mario Župan
Već duži niz godina, relevantne analize upućuju na probleme poslovanja sektora malih poduzeća. Poslovanje je obilježeno recesijom, promjenama zakonske regulative, problemom financiranja, slabim novčanim tokom, ovisnošću o velikim i državnim poduzećima te malom stopom preživljavanja. Istovremeno se sektor malih poduzeća naziva generatorom razvoja privrede, zbog svoje veličine, inovativnosti i prilagodljivosti. Neizvjesnost poslovne budućnosti prisiljava male poduzetnike na...
Financijski učinci poreznih potpora u sustavu poreza na dobit na područjima posebnog državnog statusa
Financijski učinci poreznih potpora u sustavu poreza na dobit na područjima posebnog državnog statusa
Letinić Svjetlana
Ovom doktorskom disertacijom ispitano je postoji li i koliko je značajan utjecaj poreznih potpora na profitabilnost poslovanja kao i razvoj područja posebnog državnog statusa na kojem djeluju, odnosno obavljaju djelatnost poduzetnici u sustavu poreza na dobit. Naime, u Hrvatskoj su državne vlasti već u razdoblju 1996.-2002. administrativno izdvojile određena područja zemlje i proglasile ih područjem posebnog državnog statusa. Sastavnice navedenog područja, koje su ovom...
Franšizni poslovni model i njegov utjecaj na strategije rasta poduzetnika
Franšizni poslovni model i njegov utjecaj na strategije rasta poduzetnika
Aleksandar Erceg
Doktorska disertacija obuhvaća tematiku franšiznog poslovanja kao sve važnijeg, ali još uvijek nedovoljno istraženog segmenta poduzetništva. Disertacija nastoji odgovoriti na pitanje je li franšizni poslovni model bolja i sigurnija metoda rasta za poduzetnike te s kojim se ograničenjima (internim i eksternim) poduzetnici suočavaju prilikom odabira franšiznog poslovnog modela kao metode rasta? Ekonomski utjecaj franšiznog poslovnog modela očituje se kroz output i stvaranje...

Pages