Paginacija

Zaštita potrošača
Zaštita potrošača
Ana Glavota
Ovaj završni rad obuhvaća temu Zaštite potrošača, iz kolegija Ponašanje potrošača. Svrha ovog rada je analiziranje Zakona o zaštiti potrošača, te raščlanjivanje spomenutog zakona na: Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima i Nepošteno oglašavanje proizvoda i usluga. Sadržava jasna pravila o sklapanju ugovora na daljinu. Glavni cilj tržišnog natjecanja je formiranje slobodnog i dinamičnog tržišta, te jača opće gospodarsko stanje. Odrednice ZZP-a s europskog...
Zaštita tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj
Zaštita tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj
Damir Novaković
U tržišnim gospodarstvima, ponuda i potražnja na tržištu su glavni čimbenici koji utječu na alokaciju resursa, a među poduzetnicima se odvija tržišno natjecanje. Pod spomenutim tržišnim natjecanjem misli se na konstantnu borbu koja se odvija između više ili manje poduzetnika konkurenata koji proizvode određene proizvode ili usluge, a koji se bore kako bi privukli što više kupaca za svoje proizvode ili usluge. Kao što je slučaj kod svakog natjecanja, i ovdje postoje pravila...
Zaštita zviždača
Zaštita zviždača
Nikolina Brandšteter
Zaštita zviždača vrlo je bitan dio slobode izražavanja te ima višestruke učinke poput sprječavanja potencijalnih koruptivnih radnji i pružanje savjeta ili dokaza koji će pomoći u procesuiranju koruptivnih aktivnosti. U zaštiti zviždača prednjače Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo. Europa ima velike probleme s korupcijom, a jedan od najznačajnijih mehanizama borbe protiv korupcije predstavljaju zviždači i informacije do kojih oni dođu, najčešće na...
Zašto je Hrvatska (ne)poduzetnička zemlja.
Zašto je Hrvatska (ne)poduzetnička zemlja.
Marko Birtić
Poduzetništvo najjednostavnije možemo definirati kao poduzimanje gospodarske aktivnosti od strane pojedinca ili više njih koji ulažu svoj kapital i preuzimaju sav rizik na sebe kako bi se upustili u poduzetničke pothvate, a prvenstveno je cilj ostvarivanje profita. Značenje poduzetništva za nacionalne ekonomije je od vitalnog značenja, nema ekonomskog rasta bez razvoja poduzetništva koje se odražava na bruto domaći proizvod, zaposlenost u državi i otvaranje radnih mjesta....
Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj
Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj
Ana Hefer
Otpad je jedan od problema suvremene civilizacije te je ujedno i središnji problem oko zaštite okoliša. Otpadom nazivamo sve materijale koji su nastali kao jedna od posljedica ljudske djelatnosti, a koji nisu ponovo upotrebljivi odnosno netko ih je odbacio. On nastaje djelovanjem ljudske djelatnosti u svim sferama kućanstva u svakodnevnom životu ljudi do otpada koji se nalaze u proizvodnim i uslužnim djelatnostima. Otpad ne spada pod gomilu neiskoristivih tvari te on nužno...
Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj
Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj
Dolores Grubeša
Zelena javna nabava definira se kao postupak kojim se potiče kupovina zelenih proizvoda, usluga. Osim što potiče kupovinu okolišno prihvatljivih proizvoda i usluga smatra se i pokretačem gospodarskog rasta. Svaka skupina proizvoda ima definirana mjerila za ključne pritiske na okoliš. Zelenom javnom nabavom doprinosi se čišćem, zdravijem okolišu, te povećanju kvalitete života. Prepoznavanje i podržavanje programa dovodi do zajedničkog zelenog tržišta na kojemu se želi...
Zelene regije izazovi i perspektive
Zelene regije izazovi i perspektive
Matija Krajtner
Zelene regije su pojam koji sve više dolazi do izražaja i o kojem će se puno raspravljati u budućnosti. U radu su analizirane karakteristike zelenih regija kao i izazovi i perspektive prema zelenim specijalizacijama. Objašnjeno je koji sektori u zelenim regijama su najzastupljeniji i koji su najveći potencijali za razvoj. Analizirano je kako se Europa na strateškoj razini nosi s izazovima zelenih specijalizacija. Također analizirano je kako održivo i pametno strateško rješenje...
Zeleni marketing
Zeleni marketing
Andrijana Biljanovska
Što dalje napreduje svijet, tako napreduje i ekonomija. Čovjek je oduvijek brinuo kako ekološke promjene utječu na čovječanstvo, no danas se javlja i povećana osviještenost o utjecaju proizvodnje, pružanja raznih usluga te aktivnosti koje se provode u marketingu na ekologiju. Na osnovu toga stvorena je nova grana marketinga pod nazivom zeleni marketing, koja prvenstveno potiče odgovorno ponašanje u vezi sa uništavanjem okoliša. On se može definirati kao oblik marketinga u...
Zeleni marketing tvrtke Drogerie Markt
Zeleni marketing tvrtke Drogerie Markt
Ivona Kopf
Svjesni smo činjenice da je u posljednje vrijeme postalo popularno kupovati sve što ima oznaku bio ili eko te da se većina poduzeća počinje baviti ekološkom proizvodnjom i zelenim marketingom. No, što je dovelo do toga? Razlog tome je što se sve oko nas počelo mijenjati. Dakle, klimatske promjene, globalno zatopljenje, sve veća pojava genetski modificirane hrane i sl. teme o kojima svakodnevno slušamo u medijima, su posljedice zbog kojih raste interes javnosti i poduzeća za...
Zeleno poduzetništvo: nove poslovne mogućnosti za održivi razvoj
Zeleno poduzetništvo: nove poslovne mogućnosti za održivi razvoj
Bruno Andrijanić
Budući da je pojam zelenog poduzetništva u primjeni od 1990-tih godina, ali sve do 2013. godine nije u potpunosti zaživio, a danas je od izuzetnog značaja, zanimljiva je tema za istraživanje i pisanje diplomskog rada. Zeleno poduzetništvo na značaju je dobilo sve većim i vidljivijim utjecajem klimatskih promjena, koje nepovratno mijenjaju okoliš i resurse kojima raspolažemo. Kako je sve manje resursa koji su od izuzetne važnosti kako za život, tako i za gospodarstvo, važno...
Zlatni standard
Zlatni standard
Filip Livaja
Zlato je tisućama godina služilo kao novac pretežito zbog prednosti koju posjeduje u usporedbi sa ostalim oblicima robnog novca. Neke od prednosti zlata su su: malena težina, visoka vrijednost, prenosivost te stabilnost i trajnost. No, još jedna pozitivna stvar kod zlata je ta što je njegova količina ograničena te se zlatne kovanice nisu mogle kovati u neograničenim količinama. Zbog toga je imao veliko povjerenje javnosti te su ljudi svoje bogatstvo čuvali u zlatu u trezorima...
Zlato kao monetarna pričuva
Zlato kao monetarna pričuva
Andrea Čituljski
Tema ovog završnog rada je zlato kao monetarna pričuva, točnije, analiza zlata kao monetarne pričuve Kraljevine Švedske, Ujedinjenog Kraljevstva, Republike Irske, Republike Grčke, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Slovenije, Republike Cipra, Republike Poljske i Republike Francuske. U radu je pojašnjeno što su to monetarne pričuve, od čega se sastoje, koja je njihova svrha te rizici držanja. U nastavku su prikazane prve transakcije zlata kao jednog od...

Paginacija