Pages

Životni ciklus RIS -a na primjeru firme TP Varaždin d.o.o.
Životni ciklus RIS -a na primjeru firme TP Varaždin d.o.o.
Marina Lončar
Tržište je utakmica u kojoj uspijevaju samo najbolji, bez milosti i bez razumijevanja za ona poduzeća koja nisu uspjela. Opstanak, rast i razvoj poduzeća zavisi od toga jesu li konkurentna ili ne, mogu li prodati proizvod i uslugu ili ne. Dobra privreda je zbroj dobrih, efikasnih, uspješnih, profitabilnih poduzeća i poduzetnika koji sa konkurentnim proizvodima nastupaju na tržištu. Učinkovita upotreba znanja postaje nezaobilazna pretpostavka uspješne budućnosti i razvoja...
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
Rade Vasilj
U završnom radu ˝Životni ciklus proizvoda˝, obrađujem kako se proizvod ponaša, odnosno kako on prolazi kroz nekoliko faza životnog ciklusa. Životni ciklus proizvoda podrazumijeva vrijeme od stvaranja ideje o proizvodu do njegova starenja i odumiranja. Životni ciklus proizvoda podrazumijeva vrijeme od stvaranja ideje o proizvodu do njegova starenja i odumiranja. Životni ciklus proizvoda izuzetno podsjeća na životni ciklus čovjeka. Moram napomenuti da i tržište ima...
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
Marija Vranjković
Proizvod je sve ono što se može ponuditi na tržištu, a zadovoljava određenu potrebu. Proizvodi prolaze životni ciklus koji je važan koncept posebno u današnjem vremenu, vremenu jake konkurencije. Svaki proizvod ima ograničen vijek trajanja, te prolazi fazu uvođenja na tržište, fazu rasta, fazu zrelosti, te fazu opadanja. Faza uvođenja proizvoda na tržište je razdoblje sporog rasta i velikih troškova. Faza rasta je razdoblje osvajanja tržišta i povećanja profita. Faza...
Životni ciklus proizvoda
Životni ciklus proizvoda
Zlatko Gašparić
Tržište je sveukupnost odnosa ponude i potražnje na određenom prostoru i u određenom vremenu. Svako poduzeće na tržištu ima jasno definirani cilj, misiju i viziju. Da bi ih uspješno ostvarilo mora imati osmišljenu poslovnu politiku poduzeća koja se sastoji od proizvodne, nabavne, financijske, marketing strategije i strategije ljudskih resursa. Marketing strategija u velikoj mjeri ovisi o marketing mix-u. Marketing mix podrazumijeva kombinaciju instrumenata koje poduzeće koristi...
Životni ciklus proizvoda - analiza slučaja na primjeru Vegete
Životni ciklus proizvoda - analiza slučaja na primjeru Vegete
Vedran Goluža
U ovom završnom radu cilj je na jedinstven i jasan način predočiti životni vijek proizvoda te objasniti pojedinačne faze ciklusa, počevši od uvođenja proizvoda na tržište pa sve do njegovog izumiranja. Svaka faza za određeni proizvod traje zasebno, stoga ne postoji točno utvrđen vremenski okvir koliko dugo proizvod provodi vremena u pojedinoj fazi. Uz pomoć stručne literature svaka faza ciklusa je objašnjena i analizirana te su istaknute smjernice kako menadžeri mogu...
Životni ciklus proizvoda na primjeru pametnih telefona
Životni ciklus proizvoda na primjeru pametnih telefona
Tomislav Vajda
Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio čine četiri poglavlja u kojima se detaljno opisuju tržišni aspekti proizvoda kao što su kvaliteta, funkcionalnost, marka, cijena, dizajn, ambalaža i image. Slijedi poglavlje inovacije, koje su svojevrsni uvod u prvu fazu životnog ciklusa proizvoda koji je u fokusu ovog diplomskog rada. Glavno poglavlje teorijskog dijela je životni ciklus proizvoda u kojem je od strane više priznatih autora precizno definirano što je...
Životni troškovi i plaće u Republici Hrvatskoj
Životni troškovi i plaće u Republici Hrvatskoj
Mateja Vukovarac
Plaća je novčani iznos kojeg poslodavac isplaćuje zaposleniku za obavljeni rad, najĉešće mjesečni, na temelju sklopljenog ugovora o radu. Plaća kao takva, najčešće je jedini dio izvora prihoda, te podmirivanje svih financijskih životnih potreba ovisi o visini njezinog iznosa. Isto tako, visina iznosa plaća jedan je od glavnih motivatora zaposlenika za rad; svakom su poslodavcu bitni korisni učinci rada sukladno mjerilima vrednovanja rada. Svaka isplaćena mjesečna plaća...

Pages