Pages

Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Financijski izvještaji kao osnova za klaster analizu sektora malih poduzeća
Mario Župan
Već duži niz godina, relevantne analize upućuju na probleme poslovanja sektora malih poduzeća. Poslovanje je obilježeno recesijom, promjenama zakonske regulative, problemom financiranja, slabim novčanim tokom, ovisnošću o velikim i državnim poduzećima te malom stopom preživljavanja. Istovremeno se sektor malih poduzeća naziva generatorom razvoja privrede, zbog svoje veličine, inovativnosti i prilagodljivosti. Neizvjesnost poslovne budućnosti prisiljava male poduzetnike na...
Financijski učinci poreznih potpora u sustavu poreza na dobit na područjima posebnog državnog statusa
Financijski učinci poreznih potpora u sustavu poreza na dobit na područjima posebnog državnog statusa
Letinić Svjetlana
Ovom doktorskom disertacijom ispitano je postoji li i koliko je značajan utjecaj poreznih potpora na profitabilnost poslovanja kao i razvoj područja posebnog državnog statusa na kojem djeluju, odnosno obavljaju djelatnost poduzetnici u sustavu poreza na dobit. Naime, u Hrvatskoj su državne vlasti već u razdoblju 1996.-2002. administrativno izdvojile određena područja zemlje i proglasile ih područjem posebnog državnog statusa. Sastavnice navedenog područja, koje su ovom...
Franšizni poslovni model i njegov utjecaj na strategije rasta poduzetnika
Franšizni poslovni model i njegov utjecaj na strategije rasta poduzetnika
Aleksandar Erceg
Doktorska disertacija obuhvaća tematiku franšiznog poslovanja kao sve važnijeg, ali još uvijek nedovoljno istraženog segmenta poduzetništva. Disertacija nastoji odgovoriti na pitanje je li franšizni poslovni model bolja i sigurnija metoda rasta za poduzetnike te s kojim se ograničenjima (internim i eksternim) poduzetnici suočavaju prilikom odabira franšiznog poslovnog modela kao metode rasta? Ekonomski utjecaj franšiznog poslovnog modela očituje se kroz output i stvaranje...
Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja
Holistički pristup izračunu poslovne učinkovitosti po segmentima za potrebe kratkoročnog izvještavanja
Vladimir Grebenar
U radu je pojašnjena nova metoda rasporeda općih troškova poduzeća i model donošenja poslovnih odluka koji se temelje na teoriji o planiranim vrijednostima budućih učinaka. Svrha ovog rada je dokazati da je moguće mjeriti poslovnu učinkovitost segmenata poduzeća u kraćim intervalima (mjesecima), na svim razinama poduzeća i to u skladu sa zakonom ekonomije obujma i riješiti probleme koje tradicionalni VBC i suvremeniji ABC pristup mjerenju poslovne učinkovitosti imaju kada se...
Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja - odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj
Horizontalna i vertikalna konzistentnost strateškog planiranja - odgovornost Quadruple Helix dionika u djelotvornom upravljanju razvojem u Republici Hrvatskoj
Tihana Kraljić
Osnovno istraživačko pitanje u disertaciji je kako prevladati deficit kapaciteta za upravljanje razvojem u Hrvatskoj i kakvu bi ulogu u tom procesu trebali imati javni, gospodarski i civilni sektor te akademska zajednica. Za razumijevanje problematike upravljanja razvojem prikazuje se teorijski okvir i pojmovno određenje upravljanja razvojem u tvrtkama i javnoj upravi. Dok je upravljanje u tvrtkama priznata znanstvena disciplina upravljanje u javnoj upravi još uvijek se „bori“ za...
Implementacija Business Intelligence u poduzeća u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata
Implementacija Business Intelligence u poduzeća u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih rezultata
Ivana Miklošević
Menadžeri u poduzećima suočeni su u svojem poslovanju s velikom količinom poslovnih podataka i informacija. Velika količina podataka neće menadžerima i zaposlenicima dati informacije koje su im potrebne u razvoju daljnjeg poslovanja i procesu donošenja odluka. U „šumi podataka“ potrebni podaci ostaju skriveni, a mogli bi u poduzećima biti u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva i prilikom donošenja poslovnih odluka na način da se pretvaraju u korisne informacije za...
Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj: izazovi, pretpostavke i pristupi
Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj: izazovi, pretpostavke i pristupi
Tihana Koprivnjak
Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća je prepoznata kao važna pretpostavka rasta i razvoja, posebno u malim gospodarstvima, kakvo je i hrvatsko. Rastuća poduzeća omogućavaju novo zapošljavanje, inovativna su i konkurentna. Kako bi se internacionalizirala, mala i srednja poduzeća moraju biti svjesna prilika i rizika na stranim tržištima, te prepoznati čimbenike koji imaju ulogu u procesu internacionalizacije kao i moguće načine internacionalizacije. Glavni cilj ove...
Izravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima
Izravni i neizravni učinci korištenja računarstva u oblaku složenog poslovnog sustava iz područja gospodarenja obnovljivim prirodnim resursima
Nenad Stanišić
Nova tehnološka paradigma koja se u posljednjih nekoliko godina pojavila, kada je u pitanju način prikupljanja, obrade, pohrane i distribucije poslovnih podataka i informacija je Računarstvo u oblaku. Računarstvo u oblaku nije jedinstvena tehnologija već skup tehnoloških rješenja koja su evoluirala u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija temeljenih prvenstveno na razvoju računalnih arhitektura, računalnih mreža i protokola, odnosno interneta, novih poslužiteljskih i...
Konkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanja
Konkurentnost veleučilišta na regionalnom tržištu visokog obrazovanja
Milan Stanić
U drugoj polovici 20. stoljeća u Europi se pored klasičnih sveučilišta pojavljuje drugi stup visokog obrazovanja koji se zasniva na stručnom obrazovanja. U Hrvatskoj takav oblik obrazovanja pružaju veleučilišta i visoke škole. Hrvatska je članica Europske unije, a pristupom Bolonjskom konvenciji postala je i članica Europskog prostora za visoko obrazovanje. Stoga se hrvatsko visoko obrazovanje ne može promatrati izvan visokog obrazovanja Europske unije i Bolonjskog procesa. Jedna...
Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske
Ljudski kapital i regionalni razvoj Republike Hrvatske
Katarina Marošević
Suvremena ekonomska literatura prožeta je problematikom regionalnog razvoja. No, u istom trenutku složenost problematike regionalnog razvoja naglašava nepostojanje njegova jednoznačnog definiranja. Prihvaćena definicija tijekom disertacije je Stimsona et al (2006:6) koja regionalnim razvojem podrazumijeva sljedeću definiciju: „primjena dostupnih ekonomskih procesa i resursa u regiji koja rezultira održivim razvojem regije i željenim ekonomskim ishodima regije u skladu s...
Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica
Lokalna riznica - računovodstveni aspekt informacijske tehnologije u funkciji racionalizacije troškova lokalnih jedinica
Ivan Lukić
U ovom se radu obrađuje problematika značaja informacijske tehnologije i računovodstvenih informacija u suvremenom poslovanju, funkcioniranja riznice kao financijsko-upravljačkog informacijskog sustava, a posebno u poslovnom okruženju lokalne i područne samouprave (županija, gradova i općina). Značajan dio se odnosi na definiciju sustava lokalne samouprave i značaj njenog menadžmenta, te informacijsku tehnologiju. Lokalna riznica, kao njezin neodvojivi dio, pokazuje u kojoj su...

Pages