Pages

Politički marketing u digitalnom okruženju
Politički marketing u digitalnom okruženju
Žarko Stilin
Doktorska disertacija analizom literature i dosadašnjih istraživanja predstavlja prethodna saznanja u vezi marketinga, e-marketinga i političkog marketinga. Specifičan pojam, odnosno vrsta marketinga koja će biti analizirana je politički marketing. Pojam se odnosi na planiranje i realizaciju odnosa političke stranke s biračkim tijelom i drugim grupama unutar javnosti kroz političku promidžbu i druge aktivnosti s ciljem pridobivanja potpore u javnosti, saboru ili na izborima....
Ponašanje potrošača u visokom obrazovanju – izbor obrazovne institucije na globaliziranom tržištu
Ponašanje potrošača u visokom obrazovanju – izbor obrazovne institucije na globaliziranom tržištu
Boris Marjanović
Globalizacija je fenomen današnjice koji otvara nacionalne granice i stvara jedno globalno tržište u poslovnom kontekstu. Za visoko obrazovanje to znači da se visokoškolske institucije nalaze na međunarodnom tržištu, gdje im se mogućnosti za pridobivanje studenata proširuju, ali se uslijed otvaranja tržišta javlja i problem visoke stope konkurencije, s kojom se suočavaju. Marketing je, stoga, za visokoškolske institucije bitan utoliko što na globalnom i visoko konkurentnom...
Poslovno odlučivanje temeljeno na poznavanju informacija iz mrežnog sučelja
Poslovno odlučivanje temeljeno na poznavanju informacija iz mrežnog sučelja
Mario Šercer
Dinamika suvremenog poslovanja svim sudionicima poslovnog procesa svakodnevno stvara izazove prilikom donošenja odluka svekolikog karaktera, nerijetko i po više puta dnevno. U velikom broju slučajeva neke odluke potrebno je donijeti u što kraćem roku, a informacije raspoložive za donošenje ispravne odluke nisu uvijek dostupne i dostatne. Tražitelji informacija često raspolažu s više različitih izvora s kojih je na najrazličitije načine moguće prikupiti potrebne informacije....
Potencijali mobilnog marketinga u turizmu Republike Hrvatske
Potencijali mobilnog marketinga u turizmu Republike Hrvatske
Ivan Kelić
Disertacija daje sustavni i sveobuhvatni pregled i analizu postojećeg stanja korištenja tehnika i alata elektroničkog marketinga u mobilnom okruženju s ciljem utvrđivanja relevantnih strateških opcija kojima se može ostvariti rast turističke djelatnosti. Istraživanjem su definirane komponente mobilnog marketinga ključne za rast i razvoj hrvatskog turizma te je predložen model standardizacije turističkih mobilnih aplikacija i implementiranih funkcionalnosti prema važnosti. Popis...
Potencijali nekonvencionalnog marketinga u institucijama kulture Republike Hrvatske
Potencijali nekonvencionalnog marketinga u institucijama kulture Republike Hrvatske
Iva Buljubašić
U području marketinga u kulturi važan je rad u prikazivanju i populariziranju kulturnih i umjetničkih ostvarenja, te poticanje kontakta ljudi s umjetnošću, umjetničkim djelima institucijama kulture. To znači da treba istraživati udaljenost proizvođača i potrošača, a tržišni pristup kulturi nameće zahtjev poticanja potrošnje zbog veće ekonomske dobiti ili institucije čije proizvode prodaje (izložbu, predstavu i sl.). Nekonvencionalni marketing nailazi na plodno tlo za...
Pozicija strukovnog obrazovanja na tržištu rada Europske unije
Pozicija strukovnog obrazovanja na tržištu rada Europske unije
Mira Majstorović
Kako je Europska unija strukovno obrazovanje istaknula kao jedan od glavnih čimbenika razvoja gospodarstva i socijalne uključenosti u europske integracije, strukovnom se obrazovanju nastoji posvetiti značajna pozornost u smislu razvijanja zajedničkih strategija i instrumenata koji su u funkciji postizanja postavljenih ciljeva. Pred sustavom strukovnog obrazovanja velik je izazov kontinuiranog osuvremenjavanja obrazovne ponude i metoda rada koji je potrebno uskladiti s dinamičnim...
Pozicioniranje hrvatske industrije šećera na tržištu Europske unije
Pozicioniranje hrvatske industrije šećera na tržištu Europske unije
Luka Burilović
Proizvodnja šećera kao prehrambenog, a potom i industrijskog proizvoda razvija se kontinuirano i usporedo tijekom cijelog perioda razvoja čovječanstva. Kako je raslo i evoluiralo čovječanstvo, tako je rasla i evoluirala proizvodnja šećera. Isprva je šećer predstavljao statusni simbol, pretpostavljalo se kako ima nadnaravna svojstva, bio je lijek, začin ili dodatak prehrani. Ozbiljnija proizvodnja šećera, na rudimentarnoj industrijskoj razini započinje netom po otkriću ...
Primjena načela održivog razvoja turizma u nacionalnim parkovima
Primjena načela održivog razvoja turizma u nacionalnim parkovima
Zrinka Starešinić
Suvremeni način života sve više potiče turiste da zadovolje svoje potrebe za boravkom u netaknutim i čistim prirodnim sredinama. Stoga su bogatstvo i očuvanost prirodnih resursa ključan preduvjet razvoja turizma na području nacionalnih parkova. Povećanjem broja posjetitelja koji utječu na stanje okoliša javlja se potreba za adekvatnim iskorištavanjem prirodnih resursa u cilju njihova očuvanja. Kako bi se osiguralo daljnje zadovoljenje turističkih potreba posjetitelja uz...
Privlačenje stranih izravnih investicija i optimiziranje njihovih učinaka
Privlačenje stranih izravnih investicija i optimiziranje njihovih učinaka
Josip Romić
Strane izravne investicije (eng. Foreign direct Investment, kr. FDI), zauzimaju značajno mjesto u gospodarskim strategijama zemalja srednje i istočne Europe jer se očekuje kako će im donijeti višestruke koristi u izgradnji liberalizirane tržišne ekonomije i osigurati gospodarski rast. Osim što predstavljaju izvor financiranja, strane izravne investicije nude niz drugih pogodnosti pri razvoju nacionalnog gospodarstva te upravo zbog toga, vlade mnogih zemalja privlačenje FDI...
Provedeni projekti u prekograničnom području i njihov utjecaj na razvoj ljudskih potencijala i povećanje prihoda
Provedeni projekti u prekograničnom području i njihov utjecaj na razvoj ljudskih potencijala i povećanje prihoda
Sanela Ravlić
Provedba projekata financiranih sredstvima Europske unije otvara mnoge mogućnosti za razvoj postojećih potencijala na lokalnoj, regionalnoj, a slijedom toga i nacionalnoj razini, no i na onim prirodno otvorenim prostorima – prekograničnim područjima. Razvoj regionalnih i lokalnih područja u odnosu na ukupnu nacionalnu ekonomiju zahtijeva nešto drugačiji pristup. Specifičnosti regije u pogledu prostornih obilježja, ali i resursa poput ljudi i njihove spremnosti na...
RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA KROZ AKVIZICIJE
RAST MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA KROZ AKVIZICIJE
Petra Mezulić Jurić
Rast malih i srednjih poduzeća uglavnom je promatran kroz prizmu organskog rasta, unatoč činjenici kako mala i srednja poduzeća mogu ostvariti rast na različite načine, a jedan od mogućih načina je korištenjem akvizicija. Većina provedenih istraživanja i razvijenih teorija povezana je s praćenjem akvizicija velikih poduzeća, dok akvizicije koje provode mala i srednja poduzeća predstavljaju zanemareno područje istraživanja. Ova doktorska disertacija nastoji kroz...
Razvoj socijalnih kompetencija kroz studij ekonomije kao ključnih čimbenika dugoročne zapošljivosti
Razvoj socijalnih kompetencija kroz studij ekonomije kao ključnih čimbenika dugoročne zapošljivosti
Ana Skledar Ćorluka
U današnje se vrijeme gotovo sve organizacije susreću s izazovima i promjenama koje nosi moderno poslovanje. Pitanje koje se postavlja jest koliko su naše organizacije evoluirale te na kojoj su razini razmišljanja današnji poslodavci što se tiče uvođenja noviteta, odnosno prihvaćanja trenutnih trendova na svjetskom tržištu rada vezanih uz afirmiranje socijalnih kompetencija. Kompetencije općenito imaju veliki značaj kada je u pitanju zaposlenikova radna uspješnost. Temelj...

Pages