Pages

Rekonstrukcija sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županiji
Rekonstrukcija sustava gospodarenja otpadom u Brodsko-posavskoj županiji
Miroslav Jarić
Gospodarenje komunalnim otpadom predstavlja globalni problem u svim zemljama Europske Unije i jedno od prioritetnih pitanja u vezi s okolišem na raznim institucionalnim razinama. Zakonodavstvo Europske unije o otpadu pripada među prve pravne akte povezane s okolišem koji su definirali zajednička načela kako bi se okoliš zaštitio od neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska je preuzela obvezu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s...
STRATEGIJE UPRAVLJANJA I ŠIRENJA MARKE PROIZVODA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
STRATEGIJE UPRAVLJANJA I ŠIRENJA MARKE PROIZVODA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Marin Pucar
Prehrambena industrija se danas nalazi u izazovnom razdoblju. Poslovanje se odvija u vremenu velikih globalizacijskih procesa, modernih tehnoloških dostignuća te promjena filozofije i nastupa na tržištu. Svim tim trendovima obuhvaćeno je i hrvatsko gospodarstvo koje se kontinuirano mora prilagođavati novim okolnostima kako bi zadržalo svoju tržišnu poziciju i poboljšalo globalnu konkurentnost. Zahvaljujući svojoj dugoj povijesti i tradiciji hrvatska prehrambena industrija...
Simulacijski model lanca opskrbe prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj u funkciji optimizacije troškova
Simulacijski model lanca opskrbe prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj u funkciji optimizacije troškova
Dario Šebalj
Funkcioniranje plinskog sustava u Republici Hrvatskoj temeljno je na zakonima i regulativama Europske unije. Potrošači su dužni potpisati ugovor sa opskrbljivačima, energetskim poduzećima koji u njihovo ime nabavljaju plin prema reguliranim uvjetima (plin za kućanstva) ili po tržišnim cijenama (plin za industriju i poduzetništvo). Opskrbljivači moraju predvidjeti koliku će količinu plina potrošiti njihovi kupci te sukladno tome naručuju plin. Tržište plina u Republici...
Strategije jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije Republike Hrvatske
Strategije jačanja konkurentnosti metaloprerađivačke industrije Republike Hrvatske
Lena Duspara
Metaloprerađivačka industrija je jedna od grana prerađivačke industrije koja ima najveći utjecaj na gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. Povijesno je to jedna od najrazvijenijih industrija, koja danas doživljava stagnaciju i pad aktivnosti u odnosu na prijašnje stanje. Konkurentska prednost jedna je od zakonitosti moderne ekonomije, a strategija je alat na temelju kojega se postiže konkurentska prednost. Upravo se ti modeli moraju iskoristiti kako bi se unaprijedilo poslovanje...
Strateški pravci razvoja ljekarništva u Republici Hrvatskoj
Strateški pravci razvoja ljekarništva u Republici Hrvatskoj
Ante Mihanović
Ljekarništvo na području Republike Hrvatske sastavni je dio općeg zdravstvenog sustava. Ljekarnička djelatnost, kao dio zdravstvene djelatnosti, od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku te se obavlja kao javna služba na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite. Na razini primarne zdravstvene zaštite obavlja se u ljekarnama koje su organizirane kao jedinice ljekarničke ustanove ili privatne praksa. Na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite...
Strateško pozicioniranje tvrtki kroz sustav nagrađivanja i poticanje inovacija
Strateško pozicioniranje tvrtki kroz sustav nagrađivanja i poticanje inovacija
Natko Klanac
Rezultati znanstvenih istraživanja iznesenih u doktorskoj disertaciji predstavljaju doprinos ekonomskim znanostima kako u teorijskom tako i u aplikativnom smislu. U teorijskom smislu doprinos ekonomskim znanostima odnosi se na: a) razvoj znanstvene misli o menadžmentu općenito i osobito u svezi s kompenzacijskim menadžmentom u suvremenim gospodarskim uvjetima u tržišnim gospodarstvima; b) razvoj znanstvene misli u stvaranju prikladnih modela sustava nagrađivanja u hrvatskim...
Sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj - odnos javnog i privatnog zdravstva
Sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj - odnos javnog i privatnog zdravstva
Nevenka Kovač
Sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj kroz proteklih dvadesetak godina prošao je brojne reforme kojima je temeljni cilj bio optimizirati razinu pružanja zdravstvenih usluga sa stvarnim financijskim mogućnostima hrvatskoga gospodarstva. Ciljevi reformskih zahvata samo su djelomično ostvareni, kako zbog nekonzistentnosti poduzetih mjera, tako i zbog objektivnih problema koji su se često nalazili izvan zdravstvenog sustava (npr. sve veći udio starijeg stanovništva), a uz to su stalno...
Tržišno pozicioniranje hrvatskog turističkog brenda u aktualnom okruženju
Tržišno pozicioniranje hrvatskog turističkog brenda u aktualnom okruženju
Renata Deželjin
Dinamičan razvoj turizma i suvremeni trendovi u turističkoj potražnji, uz sve veću konkurenciju, nameću potrebu stalnog istraživanja, planiranja, oblikovanja i upravljanja turističkim brendom Hrvatske. Moderni turisti putuju češće i kraće, sve se više okreću specifičnim oblicima turizma u potrazi za novim iskustvima i doživljajima. Dobro su informirani, traže individualni pristup organizaciji putovanja, spontani su, imaju izražen osjećaj za očuvanjem prirode i...
UTJECAJ MOTIVA I PERCEPCIJE KVALITETE NA OSTVARENJE STUDENTSKOG ANGAŽMANA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
UTJECAJ MOTIVA I PERCEPCIJE KVALITETE NA OSTVARENJE STUDENTSKOG ANGAŽMANA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Sendi Deželić
U doktorskoj disertaciji empirijski se istražuju studentski motivi i percepcija kvalitete visokoobrazovne usluge te je ispitana njihova veza sa ostvarenjem nastavnog i izvannastavnog angažmana u visokoškolskom obrazovanju. Istraživanje je provedeno na uzorku od 14 visokoškolskih institucija programa iz područja ekonomije u kojem je sudjelovao 1981 student iz Republika Hrvatske i Slovenije. Najznačajniju vezu sa ostvarenjem nastavnog i izvannastavnog angažmana pokazali su motivi:...
Uloga digitalne transformacije u suvremenom menadžmentu sportskih organizacija
Uloga digitalne transformacije u suvremenom menadžmentu sportskih organizacija
Tvrtko Galić
Ovom doktorskom disertacijom pokušat će se pozicionirati važnost digitalne transformacije poslovanja iz perspektive upravljanja sportskim organizacijama i općenito upravljanja u industriji sporta. U suvremenom menadžmentu sportskih organizacija, kao i na svim društvenim područjima korištenje digitalnih alata je svakodnevno prisutno. Teorijski dio će prije svega dati pregled značenja sporta i digitalne transformacije u današnjem okruženju, te koja je važnost menadžmenta u...
Uloga i primjena marketinga u hrvatskim kazalištima
Uloga i primjena marketinga u hrvatskim kazalištima
Dušan Ljuština
Rad je definirao i objasnio kazališno tržište, ukratko predstavio povijest kazališta u Hrvatskoj te objasnio i predstavio ostale aspekte kazališne djelatnosti u Hrvatskoj. U radu je objašnjen odnos između kazališta i marketinga, kao i marketinški splet u kulturnoj djelatnosti, te se posebno detaljno analizirala situacija povezano s aktivnošću kazališta na društvenim mrežama. Nakon toga, predstavljena su četiri provedena istraživanja i obrađeni su i analizirani povezani...

Pages