Pages

Management kao preduvjet razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave
Management kao preduvjet razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave
Izabela Belić
Svako uređeno društvo počiva na jakoj javnoj upravi. Cilj i svrha postojanja javne uprave je biti servis građana. Sustav uprave baziran na tradicionalnim hijerarhijsko birokratskim povijesnim temeljima niti na koji način ne može služiti suvremenom društvu, stoga je potrebno uspostaviti sustav podudaran pravilima upravljanja i djelovanja u suvremenom poslovnom sektoru, a osnova kojeg su planiranje, izvršenje, praćenje i nadzor ostvarenih rezultata i raspoloživih proračunskih...
Marketing hrvatskoga dugometražnog igranog filma
Marketing hrvatskoga dugometražnog igranog filma
Ivan Maloča
Hrvatski dugometražni igrani film kao i hrvatska kinematografija općenito ne ostvaruju zapažene rezultate u gledanosti, posebno kinogledanosti. Također nemaju prepoznatljivost i reputaciju te ih šira domaća javnosta smatra inferiornima i tako ih tretira u usporedbi s inozemnim filmovima, posebice američkim. Štoviše, iako hrvatski dugometražni filmovi dobivaju brojne nagrade u Hrvatskoj i svijetu, opća je percepcija javnosti, pa čak i struke negativna dok se hrvatska...
Marketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofije
Marketing odnosa u funkciji nove proizvodne filozofije
Robert Obraz
Globalni tehničko-tehnološki razvitak u suvremenom društvu, kao i rast i razvitak svijesti suvremenog čovjeka rezultirao je s jedne strane postojanjem velikih proizvodnih kapaciteta u proizvodnim poslovnim subjektima, te s druge strane izraženim individualnim potrebama potrošača. Sve zahtjevnija borba za opstanak motivira proizvođače na kvalitetnije zadovoljavanje potreba potrošača. To podrazumijeva fleksibilnu proizvodnju pojedinačnih ili maloserijskih proizvoda za poznatog...
Marketing riječnog turizma
Marketing riječnog turizma
Irena Bosnić
Rijeke tvore osnovu za mnoge ekosustave koji čine osnovu za razvoj specifičnih oblika turizma temeljenih na prirodi (ekoturizam, biciklizam, promatranje ptica), omogućuju bavljenje različitim rekreativnim, sportskim i pustolovnim aktivnostima te predstavljaju svojevrsnu infrastruktura za prijevoz ljudi. Uz same rijeke, turistički značajne i pogodne za razne aktivnosti su i njihove obale sa svojim atraktivnim prirodnim krajolicima te bogatim kulturno-povijesnim nasljeđem gradova kroz...
Marketing urbanog turizma u digitalnom okruženju
Marketing urbanog turizma u digitalnom okruženju
Martina Bienenfeld
Elektronički ili internetski ili online marketing predstavlja okosnicu marketinških aktivnosti u suvremenom poslovanju, te korištenjem svih tehnika, alata i servisa omogućuje optimalno zadovoljenje svih elemenata marketinškog spleta. Uvažavajući tu činjenicu, bitno je istaknuti potencijal ovih aktivnosti u turizmu kao jednoj od najvažniji gospodarskih grana, pri čemu se predložena doktorska disertacija usredotočuje na urbani turizam, konkretno njihov utjecaj na turizam grada...
Menadžerski izazovi u funkciji motivacije zaposlenika i poslovne uspješnosti organizacije
Menadžerski izazovi u funkciji motivacije zaposlenika i poslovne uspješnosti organizacije
Branka Martić
Prema pisanju mnogih teoretičara i znanstvenika zaposlenici, njihov razvoj i motivacija postaju pokretačka snaga i veoma važan element poslovanja svake organizacije. Prelaskom na tržišne uvjete poslovanja nametnuta je potreba razvoja zaposlenika koja pretpostavlja bolje i brže usvajanje i usavršavanje novih znanja, vještina i sposobnosti, a sve u cilju veće motivacije zaposlenih, veće produktivnosti i poslovne izvrsnosti organizacije. Prepoznavanjem ljudskog faktora kao temeljnog...
Menadžment pravosuđa u funkciji efikasnijeg rada sudova
Menadžment pravosuđa u funkciji efikasnijeg rada sudova
Vesna Škare Ožbolt
Reforma pravosuđa u Republici Hrvatskoj provodi se već petnaest godina. Tijekom toga razdoblja racionalizirana je mreža sudova i uvedena digitalizacija sudskih spisa. Napravljena su određena funkcionalna poboljšanja međutim problem efikasnosti najvećim se dijelom ogleda u dugotrajnom vođenju sudskih postupaka što je i dalje bolna točka hrvatskog pravosuđa. Dugotrajnost sudskih postupaka dovodi do sumnje javnog mijenja u neovisnost pravosuđa, u postojanje korupcije te općenito u...
Menadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije
Menadžment u funkciji razvoja poslovnog turizma destinacije
Andreja Rudančić
Turizam je područje koje se danas u sferama ponude i potražnje iznimno brzo transformira, što uvelike utječe na intenzitet i kvalitetu razvoja turizma u mnogim hrvatskim destinacijama. Promjene koje se događaju na turističkome tržištu su česte, a posljedice koje one sa sobom donose neizbježne. Turizam doživljava stalne i brze promjene, kako na međunarodnom tako i na domaćem tržištu. Stvaranje i osmišljavanje turističke ponude danas je isto, ali i mnogo drugačije nego...
Migracija građana Republike Hrvatske na europsko tržište rada
Migracija građana Republike Hrvatske na europsko tržište rada
Anita Kulaš
Snagu gospodarstva neke države čine ljudi, odnosno njihove vještine, sposobnosti i sveukupno znanje. Ulaganje u ljudski kapital preduvjet je razvoja gospodarstva svake države. Od iznimne je važnosti da građani bilo koje države svijeta postanu svjesni potrebe cjeloživotnog obrazovanja. No, da bi građani to shvatili, država ih treba kroz različite institucije na to poticati. Naime, u svijetu brzih promjena, cjeloživotno obrazovanje je ključ za zapošljavanje i gospodarski uspjeh....
Model integrirane marketinške komunikacije u funkciji promocije zdravlja i prevencije bolesti u Republici Hrvatskoj
Model integrirane marketinške komunikacije u funkciji promocije zdravlja i prevencije bolesti u Republici Hrvatskoj
Agneza Aleksijević
Zahvaljujući intenzivnom razvitku znanosti u posljednjih se tridesetak godina događa ogroman i brz napredak u sferi medicinskog djelovanja vezano za promociju zdravlja stanovništva, te uspješnosti liječenja bolesti. Pomaci su toliko brzi i značajni da permanentno produciraju rast očekivanja stanovništva u pogledu sve uspješnijeg, kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg djelovanja zdravstvenog sustava. Iako zdravstveni sustavi danas imaju moć uspješne prevencije i liječenja mnogih...
Model optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencije
Model optimalnog odlučivanja temeljen na right-time alatu poslovne inteligencije
Danijel Bara
U današnjem modernom poslovnom okruženju poslovanje poslovnih subjekata nalazi se pod konstantnim pritiskom borbe za opstanak i opterećeno je stalnim izazovima koji nastaju kao posljedica postojanog rasta konkurencije, kao i promjena u okruženju koje se događaju izrazito velikom brzinom, a na koje je potrebno pravovremeno reagirati. Za opstanak, odnosno postizanje optimalne učinkovitosti i ostvarenje dobiti u takvom okruženju nužno je kvalitetno upravljanje poslovnim subjektom,...
Model razvoja ruralnog turizma kontinentalne Hrvatske
Model razvoja ruralnog turizma kontinentalne Hrvatske
Dejan Tubić
U europskoj i svjetskoj znanstveno-stručnoj literaturi pojam ruralni turizam postaje predmetom intenzivnijeg izučavanja u posljednja dva desetljeća. Međutim, nije postignut konsenzus o njegovu terminološkom određenju, kao ni o njegovim srodnim pojmovima i terminima. Jedan od glavnih ciljeva disertacije u objašnjenju terminološke problematike, uloge i značenja ruralnog turizma s teorijske razine bio je analizirati i usustaviti postojeće znanstvene spoznaje i doprinose iz područja...

Pages